İdari Birimler
 1. Genel Sekreterlik

 2. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 3. Hukuk Müşavirliği

 4. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 5. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

 6. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 7. Personel Daire Başkanlığı

 8. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

 9. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 10. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

 11. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

 12. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 13. İç Denetim Birimi