Koordinatörlükler - Komisyonlar - Kurullar

Koordinatörlükler

 1. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

 2. Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

 3. Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

 4. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS ECTS/DS) Kurum Koordinatörlüğü

 5. ÖYP Kurum Koordinatörlüğü

 6. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Koordinatörlüğü

 7. Akademik Yayınlar ve Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü

 8. Bologna-AKTS Koordinatörlüğü

 9. Doktora Sonrası Araştırma Programı Uygulama (DOSAP) Koordinatörlüğü

 10. Gölbaşı Yerleşkesi Koordinatörlüğü

 11. Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

 12. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP)

Komisyonlar

 1. Etik Komisyonu

 2. Eğitim-Öğretim Komisyonu

 3. Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Komisyonu

 4. Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Komisyonu İtiraz Kurulu

 5. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

 6. Engelli Danışma Birimi Komisyonu

 7. Döner Sermaye İşlemleri Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu

 8. Kalite Komisyonu

 9. Merkez Kütüphane Komisyonu

 10. Merkez Yayın Komisyonu

 11. Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Komisyonu

 12. Üniversitemiz ile Diğer Kamu Kurumları Arasındaki Protokollerin İncelenmesi ve Düzenlenmesi Komisyonu

 13. Yurtdışı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Takip Komisyonu

 

Kurullar

 1. Etik Kurul

 2. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

 3. Strateji Geliştirme Kurulu

 4. Sendika Kurum İdari Kurulu

 5. YÖK 5(İ) Dersleri İçin "Eğitim ve Sınav Koordinatörü"