Koordinatörlükler - Komisyonlar - Kurullar

Koordinatörlükler

 1. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

 2. Mevlana Değişim Kurum Koordinatörlüğü

 3. Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

 4. Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS ECTS/DS) Kurum Koordinatörlüğü

 5. ÖYP Kurum Koordinatörlüğü

 6. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Koordinatörlüğü

 7. Akademik Yayınlar ve Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü

 8. Bologna-AKTS Koordinatörlüğü

 9. Doktora Sonrası Araştırma Programı Uygulama (DOSAP) Koordinatörlüğü

 10. Gölbaşı Yerleşkesi Koordinatörlüğü

 11. Uluslararası Programlar Kalite Güvence ve Derecelendirme Koordinatörlüğü (UPKA)

 

Komisyonlar

 1. Etik Komisyonu

 2. Eğitim-Öğretim Komisyonu

 3. Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Komisyonu

 4. Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Komisyonu İtiraz Kurulu

 5. Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu

 6. Bilimsel Araştırma Projeleri Birim Komisyonu

 7. Buluş Değerlendirme Komisyonu

 8. Engelli Danışma Birimi Komisyonu

 9. Döner Sermaye İşlemleri Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu

 10. Kalite Komisyonu

 11. Merkez Kütüphane Komisyonu

 12. Merkez Yayın Komisyonu

 13. Uluslararası Yayınları Teşvik Ödülleri Komisyonu

 14. Üniversitemiz ile Diğer Kamu Kurumları Arasındaki Protokollerin İncelenmesi ve Düzenlenmesi Komisyonu

 15. Yurtdışı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Takip Komisyonu

 16. Cami Planlaması ve Tasarımı Projesi-Diyanet İşleri Başkanlığı ve Üniversitemiz arasında imzalanan ikili işbirliği

 17. Üniversitemiz Yeni Konservatuvar Binasının Mimari ve Elektronik Akustik Problemlerine Yönelik Komisyon

 

Kurullar

 1. Etik Kurul

 2. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

 3. Strateji Geliştirme Kurulu

 4. Sendika Kurum İdari Kurulu

 5. TÖMER Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu

 6. YÖK 5(İ) Dersleri İçin "Eğitim ve Sınav Koordinatörü"