Mevzuat

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

           http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf

 

KANUNLAR

          

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

           

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

          

BAKANLAR KURULU KARARLARI

          

YÖNETMELİKLER

 

  1. GENEL YÖNETMELİKLER

                  

  1. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETMELİKLERİ

(Üniversitemiz, Gazi Üniversitesinden bölünerek kurulduğundan, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında, Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uygulanmaktadır.)

(Üniversitemiz, Gazi Üniversitesinden bölünerek kurulduğundan, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında, Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanmaktadır.)

(Üniversitemiz, Gazi Üniversitesinden bölünerek kurulduğundan, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında, Gazi Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği uygulanmaktadır.)

 

 

YÖNERGELER

 

  1. GENEL YÖNERGELER

          

  1. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNERGELERİ

 

 

 

USUL VE ESASLAR