Prof. Dr. Aydın KARAPINAR

Karapınar, 1972’de Ankara’da doğdu. 1994’de Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak akademik hayata başladı. Roehampton Üniversitesi’nde MBA, Gazi Üniversitesi’nde Muhasebe-Finans yüksek lisansı ve doktorası yaptı. 2009 yılında Proseför oldu.

Gazi Üniversitesi’nde Rektör Danışmanlığı, Senato Üyeliği, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu Müdürlüğü, Dekan Vekilliği gibi görevleri üstlendi. Birçok özel ve kamu kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği, denetim kurulu üyeliği ve danışmanlık görevlerinde bulundu.

Karapınar, çeşitli kuruluşların mali yeniden yapılandırılması, finansal analizi, değerlemesi ve denetimi gibi faaliyetleri yürüttü. Denetim, finansal analiz, uluslararası finansal raporlama standartları konusunda yayınlanmış birçok kitabı, ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

Halen, Gazi Üniversitesi Vakfı Onur Kurulu üyesi, bir kamu kurumunun ve özel bir şirketin mali danışmanı olan Aydın Karapınar, evli ve iki çocuk babasıdır.