Üniversitemiz Logosu Belli Oldu
14 Aralık 2018 13:54

Üniversitemiz kurumsallaşma sürecine ilişkin iş ve işlemlerini demokratik ve katılımcı bir yöntemle yürütmeye devam ediyor. 

Üniversitemiz logosu ve kurumsal kimlik çalışmaları da bu kapsamda akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerin yaygın bir desteği ile belirlendi. 

İlgili sektörden ve üniversitemiz Sanat Tasarım, Güzel Sanatlar ve İletişim Fakültesi akademisyenlerince hazırlanan 100’e yakın farklı logo tasarımı önce üniversitemiz yetkili organlarınca değerlendirildi. 

Ardından tasarımlardan 5’i internet ortamında ve SMS’ler aracılığıyla öğrenci ve personelimizin beğenisine sunuldu. 15.000’in üzerinde bir geri dönüş sonrasında Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Zeynep Pehlivan Baskın’ın tasarladığı logo yaygın bir kabul gördü. Bu geri dönüşlerden ilgili logoya ilişkin farklı öneriler Baskın tarafından dikkate alınarak yeniden oluşturulduktan sonra, Üniversitemiz Senato’sunun onayına sunularak kabul edildi. 

Kabul edilen logo Üniversitemize ismini veren ve hem Anadolu’nun hem de Ankara’nın manevi mimarlarından Hacı Bayram Veli Hazretlerinin felsefesine uygun olarak ilmin başlangıç noktası olma kurgusu üzerine tasarlandı. Bu anlamda logo, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin çilehanesinin kapısını temel alarak çizildi. Logonun rengi ise bayrağımızı temsil eden kırmızı ve beyaz renk olarak belirlendi.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, demokratik katılımcı bir süreç ile üniversitemiz logosunun seçildiğini, seçilen logonun üniversitemizin temel misyonu olan sosyal bilimler ve sanat alanındaki akademik çalışmalara katkı yapma hedefini ifade ettiğini belirterek, destek veren herkese teşekkür etti. Logonun kurumsal kimliğin temel taşı olduğunu söyleyen Rektör Tekin, kurumsal kimlik çalışmalarına başladıklarını ifade etti.