Araştırma ve Uygulama Merkezleri
 1. Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi
 2. Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 3. Akdeniz Havzası ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
 4. Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 5. Şiddet ve Suçla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi
 6. Yurtdışı Eğitim Faaliyetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUDAM)
 7. Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (GEGSEM)
 8. Stratejik Araştırmalar Merkezi (GSAM)
 9. Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (TURKCEMER)
 10. Karadeniz Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ve Ekonomik ve Sosyal Araştırma Merkezi
 11. Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASYAM)
 12. Arkeolojik Çevre Değerleri Araştırma Merkezi (ARÇED)
 13. Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (THBMER)
 14. Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi (TESAM)
 15. Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
 16. Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 17. Türk Mutfak Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
 18. İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 19. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
 20. Doğu Akdeniz Arkeolojik Kazı ve Yüzey Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 21. İnsan Hakları ve Uygulama ve Araştırma Merkezi
 22. Avrasya ve Türk Dünyası Araştırma ve Uygulama Merkezi
 23. Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER)
 24. Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
 25. Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (Akademi-SEM)