ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TAKVİM
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı
1-17 Ağustos 2018 Özel ve Misafir Öğrenci başvuruları
20-24 Ağustos 2018 Arife ve Kurban Bayramı
27 Ağustos 2018 Güz yarıyılında açılacak ders ve şubelerin ÖBS’ye girilmesi için son gün
30 Ağustos 2018 Zafer Bayramı
3-5 Eylül 2018 ÖSYS ve burslu öğrenci olarak üniversiteye yerleşen öğrencilerin ilk kayıtları (Elektronik Kayıt)
3-7 Eylül 2018 ÖSYS ve burslu öğrenci olarak üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin ilk kayıtları (Elektronik Kayıt yaptırmayan ya da yaptıramayan öğrencilerin kayıtları)
10-13 Eylül 2018 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin bütünleme sınavları
7 Eylül 2018 Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü
13-14 Eylül 2018 Yurtdışından kabul edilen önlisans ve lisans öğrencilerinin ilk kayıtları
17 Eylül 2018 Ders Tanımlama Formu’nun ÖBS’ye yüklenmesinin son günü
17 Eylül 2018 (I. Oturum) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim öğretim yapan programlar için yeterlilik sınavı (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
18 Eylül 2018 Öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerine yönelik olarak yeni kayıt öğrenciler için seviye tespit sınavı (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
19 Eylül 2018 (II. Oturum) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim öğretim yapan programlar için yeterlilik sınavı (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
19 Eylül 2018 Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavı (TÖMER’de yapılacaktır.)
20 - 21 Eylül 2018 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin DERS KAYITLARI [Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır. (Öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.)]
20-21 Eylül 2018 Hazırlık eğitimi için Seviye Tespit Sınavı (http://ydyo.gazi.edu.tr/)
24 Eylül 2018 GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
24-25 Eylül 2018 Önlisans ve lisans öğrencilerinin danışman onayları
24-28 Eylül 2018 Yeni kayıt olan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri için uyum haftası (İlgili birimlerce düzenlenecektir.)
27 Eylül 2018 Öğrencilerin mazeretli kayıtlar için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü
2 Ekim 2018 Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI
2 Ekim 2018 Kayıtlarla ilgili mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin ÖİDB’ye bildirilmesinin son günü
4-5 Ekim 2018 Ders ekleme-bırakma ve kayıtlarla ilgili mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin danışmanlarıyla birlikte kayıtları
24 Ekim 2018 Ara sınav tarihlerinin ilgili birim ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü
29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı
10 Kasım 2018 Atatürk'ün ölüm yıldönümü
29 Kasım 2018 Danışman onayıyla dersten çekilme tarihi
10-14 Aralık 2018 Dönem sonu sınav programlarının ilgili birim ağ adresinden ilanı
12 Aralık 2018 Bahar yarıyılında açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİDB’ye iletilmesi için son gün (Merkezi sisteme dâhil birimler tarafından bilgiler internet üzerinden girilecektir.)
14 Aralık 2018 Mazeret sınavı tarihinin akademik birimlerce ilan edilmesi
28 Aralık 2018 Önlisans programları için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjan ve koşullarının ÖİDB tarafından ilan edilmesinin son günü
31 Aralık 2018 Öğrencilerin dönem içi değerlendirme ve dönem sonu durumlarının dersi veren öğretim üyesi tarafından duyurulmasının son günü
31 Aralık 2018 GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ
1 Ocak 2019 Yılbaşı tatili
7-18 Ocak 2019 DÖNEM SONU SINAVLARI
14 Ocak 2019 Bahar yarıyılında açılacak ders ve şubelerin ÖBS’ye girilmesi için son gün
23-24 Ocak 2019 Önlisans programlarında, bahar yarıyılı için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurularının alınması
27 Ocak 2019 Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün
30 Ocak 2019 Dönem sonu sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce ÖİDB'ye gönderilmesinin son günü
30 Ocak 2019 Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü
31 Ocak 2019 Önlisans programlarında, bahar yarıyılı için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarının ilan edilmesi
1 Şubat 2019 Ders Tanımlama Formlarının program başkanlıklarınca ÖBS’ye yüklenmesinin son günü
7-8 Şubat 2019 Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin DERS KAYITLARI [Kayıtlar İNTERNET üzerinden yapılacaktır. (Öğrenim süresini aşan ve ikinci öğretim öğrencileri katkı payı ve öğrenim ücretlerini yatırdıktan sonra internet üzerinden kayıt yapacaklardır.)]
11 Şubat 2019 BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
11-12 Şubat 2019 Önlisans ve lisans öğrencilerinin danışman onayları
14 Şubat 2019 Öğrencilerin mazeretli kayıtlar için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü
18-21 Şubat 2019 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış önlisans ve lisans öğrencilerinin bütünleme sınavları
19 Şubat 2019 Kayıtlarla ilgili mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin ÖİDB’ye bildirilmesinin son günü
25-26 Şubat 2019 Ders ekleme-bırakma ve kayıtlarla ilgili mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin danışmanlarıyla birlikte kayıtları
8 Mart 2019 Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI
12 Mart 2019 Ara sınav tarihlerinin ilgili birim ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü
19 Nisan 2019 Danışman onayıyla dersten çekilme tarihi
23 Nisan 2019 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
29 Nisan-3 Mayıs 2019 Dönem sonu sınav programlarının ilgili birim ağ adresinden ilan edilmesi
1 Mayıs 2019 Emek ve Dayanışma Günü
3 Mayıs 2019 Mazeret sınavı tarihinin akademik birimlerce ilan edilmesi (Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi kapsamında mazereti kabul edilen önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler için)
19 Mayıs 2019 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
20-24 Mayıs 2019 Öğrencilerin dönem içi değerlendirme ve dönem sonu durumlarının dersi veren öğretim üyesi tarafından duyurulması
24 Mayıs 2019 BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ
3 Haziran 2019 Yaz okulunda açılacak derslerin ilgili birim tarafından ÖİDB’ye bildirimi için son gün
4-7 Haziran 2019 Arife ve Ramazan Bayramı
10-20 Haziran 2019 DÖNEM SONU SINAVLARI
21 Haziran 2019 Çift ana dal/yan dal programlarının başvuru koşulları ve tarihi ile kontenjanlarının ilan edilmesinin son günü
24 Haziran-26 Temmuz 2019 Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin başvuruları
30 Haziran 2019 Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün
1 Temmuz 2019 Lisans programları için 2019-2020 eğitim öğretim yılı kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjan ve koşullarının ilan edilmesinin son günü
1-2 Temmuz 2019 Yaz okulu ön kayıtları
2 Temmuz 2019 Yeterli öğrenci sayısına ulaşamayan yaz okulu derslerinin ÖİDB tarafından kapatılması
3 Temmuz 2019 Yarıyıl/yılsonu sınav notlarına ait not değişikliği kararlarının ilgili birimlerce ÖİDB’ye gönderilmesinin son günü
4-5 Temmuz 2019 Yaz okulu kesin kayıt ve danışman onayları
8 Temmuz 2019 YAZ OKULU DERSLERİNİN BAŞLAMASI
15 Temmuz 2019 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
16-26 Temmuz 2019 Lisans programları için 2019-2020 eğitim öğretim yılı kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvuruları
9 Ağustos 2019 Yurtdışından önlisans ve lisans eğitimi için başvuran öğrencilerin değerlendirme sonuçlarının ilanı
10-14 Ağustos 2019 Arife ve Kurban Bayramı
21 Ağustos 2019 Lisans programları için 2019-2020 eğitim öğretim yılı kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarının ilanı
23 Ağustos 2019 YAZ OKULU DERSLERİNİN SON GÜNÜ
26-29 Ağustos 2019 Yaz okulu sonu sınavları
30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı
2 Eylül 2019 Çift ana dal/yan dal değerlendirme sonuçlarının ilanı
3 Eylül 2019 Yaz okulu notlarının girilmesi için son gün
5-6 Eylül 2019 Mezuniyet için en çok üç dersi kalmış ön lisans ve lisans öğrencilerinin bütünleme sınavları
13 Eylül 2019 Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin TEK DERS SINAVI